Test z informatiky
Otázka č. 1:
Na pripojenie do Internetu v škole využívame operačný systém?
MS DOS
Linux
Windows 95/98

Otázka č. 2:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Výpočtová technika
Štatistika
Informatika

Otázka č. 3:
V operačnom systéme MS DOS použijeme na vytvorenie nového adresára TEXTY (zložky, priečinka) v aktuálnom adresári príkaz?
CD TEXTY
FD TEXTY
MD TEXTY

Otázka č. 4:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1000
1024
1048 576

Otázka č. 5:
Na výpis obsahu aktuálneho adresára v operačnom systéme MS DOS použijeme príkaz:
list
type
dir

Otázka č. 6:
Ktorá z uvedených verzií Windowsu nebola operačný systém?
Windows 95
Windows 3.1
Windows 98

Otázka č. 7:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
8 bitov
10 bitov
6 bitov

Otázka č. 8:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
pevný disk
operačná pamäť
pružný disk

Otázka č. 9:
Predpona KILO v informatike je:
1000
1024
1048

Otázka č. 10:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
údajová
riadiaca
adresná

Otázka č. 11:
Rozlišovaciu schopnosť 640 x 480 bodov má grafický adaptér a monitor:
CGA
VGA
SVGA

Otázka č. 12:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
ROM
RAM
CMOS

Otázka č. 13:
Základnou jednotkou informácie je:
1 bit
1 Byte
1 znak

Otázka č. 14:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
1,44 MB
720 KB
1,2 MB

Otázka č. 15:
Na čo slúži CD ROM?
na opakované zapisovanie a čítanie údajov
mnoho zápisov, jedno čítanie
jeden zápis mnoho čítaní


©TS