Test z informatiky
Otázka č. 1:
Na výpis obsahu aktuálneho adresára v operačnom systéme MS DOS použijeme príkaz:
dir
type
list

Otázka č. 2:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
1,2 MB
720 KB
1,44 MB

Otázka č. 3:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1048 576
1024
1000

Otázka č. 4:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
6 bitov
10 bitov
8 bitov

Otázka č. 5:
Rozlišovaciu schopnosť 640 x 480 bodov má grafický adaptér a monitor:
SVGA
VGA
CGA

Otázka č. 6:
Na čo slúži CD ROM?
jeden zápis mnoho čítaní
mnoho zápisov, jedno čítanie
na opakované zapisovanie a čítanie údajov

Otázka č. 7:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
návod
program
algoritmus

Otázka č. 8:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
adresná
riadiaca
údajová

Otázka č. 9:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
pružný disk
operačná pamäť
pevný disk

Otázka č. 10:
Pod pojmom HARDWARE rozumieme?
programové vybavenie počítača
technické vybavenie počítača
manuály k počítaču

Otázka č. 11:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Len na výpočty ako kalkulačka
Na riadenie činnosti počítača

Otázka č. 12:
Na pripojenie do Internetu v škole využívame operačný systém?
Windows 95/98
Linux
MS DOS

Otázka č. 13:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku
Na trvalé uloženie programov a údajov

Otázka č. 14:
V operačnom systéme MS DOS použijeme na vytvorenie nového adresára TEXTY (zložky, priečinka) v aktuálnom adresári príkaz?
MD TEXTY
FD TEXTY
CD TEXTY

Otázka č. 15:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Informatika
Štatistika
Výpočtová technika


©TS