Test z informatiky
Otázka č. 1:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
návod
algoritmus
program

Otázka č. 2:
Na čo slúži CD ROM?
jeden zápis mnoho čítaní
na opakované zapisovanie a čítanie údajov
mnoho zápisov, jedno čítanie

Otázka č. 3:
V operačnom systéme MS DOS použijeme na vytvorenie nového adresára TEXTY (zložky, priečinka) v aktuálnom adresári príkaz?
MD TEXTY
CD TEXTY
FD TEXTY

Otázka č. 4:
Predpona KILO v informatike je:
1048
1000
1024

Otázka č. 5:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
CMOS
ROM
RAM

Otázka č. 6:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
pružný disk
pevný disk
operačná pamäť

Otázka č. 7:
Údaj, ktorý nám prináša niečo nové alebo nám pomáha pri rozhodovaní sa nazýva?
oznámenie
klebeta
informácia

Otázka č. 8:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1048 576
1000
1024

Otázka č. 9:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
1,2 MB
1,44 MB
720 KB

Otázka č. 10:
Na výpis obsahu aktuálneho adresára v operačnom systéme MS DOS použijeme príkaz:
dir
list
type

Otázka č. 11:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
adresná
údajová
riadiaca

Otázka č. 12:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku

Otázka č. 13:
Rozlišovaciu schopnosť 640 x 480 bodov má grafický adaptér a monitor:
SVGA
CGA
VGA

Otázka č. 14:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Na riadenie činnosti počítača
Len na výpočty ako kalkulačka

Otázka č. 15:
Na pripojenie do Internetu v škole využívame operačný systém?
Windows 95/98
MS DOS
Linux


©TS