Test z informatiky
Otázka č. 1:
Na výpis obsahu aktuálneho adresára v operačnom systéme MS DOS použijeme príkaz:
list
dir
type

Otázka č. 2:
Údaj, ktorý nám prináša niečo nové alebo nám pomáha pri rozhodovaní sa nazýva?
klebeta
oznámenie
informácia

Otázka č. 3:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku

Otázka č. 4:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
8 bitov
6 bitov
10 bitov

Otázka č. 5:
Základnou jednotkou informácie je:
1 bit
1 znak
1 Byte

Otázka č. 6:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
údajová
adresná
riadiaca

Otázka č. 7:
Ktorá z uvedených verzií Windowsu nebola operačný systém?
Windows 95
Windows 98
Windows 3.1

Otázka č. 8:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
algoritmus
návod
program

Otázka č. 9:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Na riadenie činnosti počítača
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Len na výpočty ako kalkulačka

Otázka č. 10:
Rozlišovaciu schopnosť 640 x 480 bodov má grafický adaptér a monitor:
CGA
SVGA
VGA

Otázka č. 11:
Na čo slúži CD ROM?
na opakované zapisovanie a čítanie údajov
jeden zápis mnoho čítaní
mnoho zápisov, jedno čítanie

Otázka č. 12:
Predpona KILO v informatike je:
1000
1048
1024

Otázka č. 13:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie a zapisovanie údajov?
RAM
ROM
CD ROM

Otázka č. 14:
Pod pojmom HARDWARE rozumieme?
manuály k počítaču
programové vybavenie počítača
technické vybavenie počítača

Otázka č. 15:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Výpočtová technika
Informatika
Štatistika


©TS