Test z informatiky
Otázka č. 1:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Na riadenie činnosti počítača
Len na výpočty ako kalkulačka

Otázka č. 2:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku

Otázka č. 3:
Na pripojenie do Internetu v škole využívame operačný systém?
Windows 95/98
MS DOS
Linux

Otázka č. 4:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
1,2 MB
1,44 MB
720 KB

Otázka č. 5:
Údaj, ktorý nám prináša niečo nové alebo nám pomáha pri rozhodovaní sa nazýva?
oznámenie
klebeta
informácia

Otázka č. 6:
Pod pojmom HARDWARE rozumieme?
programové vybavenie počítača
manuály k počítaču
technické vybavenie počítača

Otázka č. 7:
Na čo slúži CD ROM?
jeden zápis mnoho čítaní
na opakované zapisovanie a čítanie údajov
mnoho zápisov, jedno čítanie

Otázka č. 8:
Ktorá z uvedených verzií Windowsu nebola operačný systém?
Windows 98
Windows 95
Windows 3.1

Otázka č. 9:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Informatika
Výpočtová technika
Štatistika

Otázka č. 10:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
adresná
údajová
riadiaca

Otázka č. 11:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
pružný disk
pevný disk
operačná pamäť

Otázka č. 12:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1048 576
1000
1024

Otázka č. 13:
Na výpis obsahu aktuálneho adresára v operačnom systéme MS DOS použijeme príkaz:
dir
list
type

Otázka č. 14:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
6 bitov
8 bitov
10 bitov

Otázka č. 15:
V operačnom systéme MS DOS použijeme na vytvorenie nového adresára TEXTY (zložky, priečinka) v aktuálnom adresári príkaz?
MD TEXTY
CD TEXTY
FD TEXTY


©TS