Test z informatiky
Otázka č. 1:
Ktorá z uvedených verzií Windowsu nebola operačný systém?
Windows 3.1
Windows 98
Windows 95

Otázka č. 2:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie a zapisovanie údajov?
CD ROM
ROM
RAM

Otázka č. 3:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
operačná pamäť
pružný disk
pevný disk

Otázka č. 4:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
riadiaca
adresná
údajová

Otázka č. 5:
Na pripojenie do Internetu v škole využívame operačný systém?
Linux
Windows 95/98
MS DOS

Otázka č. 6:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Len na výpočty ako kalkulačka
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Na riadenie činnosti počítača

Otázka č. 7:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na trvalé uloženie programov a údajov

Otázka č. 8:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
program
návod
algoritmus

Otázka č. 9:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
RAM
CMOS
ROM

Otázka č. 10:
Základnou jednotkou informácie je:
1 Byte
1 znak
1 bit

Otázka č. 11:
Na čo slúži CD ROM?
mnoho zápisov, jedno čítanie
jeden zápis mnoho čítaní
na opakované zapisovanie a čítanie údajov

Otázka č. 12:
Rozlišovaciu schopnosť 640 x 480 bodov má grafický adaptér a monitor:
VGA
SVGA
CGA

Otázka č. 13:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
720 KB
1,2 MB
1,44 MB

Otázka č. 14:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Štatistika
Informatika
Výpočtová technika

Otázka č. 15:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1024
1048 576
1000


©TS