Test z informatiky
Otázka č. 1:
Na výpis obsahu aktuálneho adresára v operačnom systéme MS DOS použijeme príkaz:
type
dir
list

Otázka č. 2:
Základnou jednotkou informácie je:
1 Byte
1 znak
1 bit

Otázka č. 3:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na trvalé uloženie programov a údajov

Otázka č. 4:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie a zapisovanie údajov?
CD ROM
ROM
RAM

Otázka č. 5:
V operačnom systéme MS DOS použijeme na vytvorenie nového adresára TEXTY (zložky, priečinka) v aktuálnom adresári príkaz?
FD TEXTY
MD TEXTY
CD TEXTY

Otázka č. 6:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Len na výpočty ako kalkulačka
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Na riadenie činnosti počítača

Otázka č. 7:
Ktorá z uvedených verzií Windowsu nebola operačný systém?
Windows 3.1
Windows 98
Windows 95

Otázka č. 8:
Predpona KILO v informatike je:
1024
1048
1000

Otázka č. 9:
Na pripojenie do Internetu v škole využívame operačný systém?
Linux
Windows 95/98
MS DOS

Otázka č. 10:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
RAM
CMOS
ROM

Otázka č. 11:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
program
návod
algoritmus

Otázka č. 12:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
10 bitov
6 bitov
8 bitov

Otázka č. 13:
Pod pojmom HARDWARE rozumieme?
technické vybavenie počítača
programové vybavenie počítača
manuály k počítaču

Otázka č. 14:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Štatistika
Informatika
Výpočtová technika

Otázka č. 15:
Údaj, ktorý nám prináša niečo nové alebo nám pomáha pri rozhodovaní sa nazýva?
informácia
oznámenie
klebeta


©TS