Test z informatiky
Otázka č. 1:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
8 bitov
6 bitov
10 bitov

Otázka č. 2:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
ROM
CMOS
RAM

Otázka č. 3:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Na riadenie činnosti počítača
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Len na výpočty ako kalkulačka

Otázka č. 4:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi vstupné zariadenia:
pevný disk
klávesnica
monitor

Otázka č. 5:
Ako hovoríme vírusom, ktore sa dlhodobo umiestnia v operačnej pamäti PC
súborové
rezidentné
červy

Otázka č. 6:
Ktorý z uvedených proramov je operačný systém?
Windows XP
MS Office
Windows 3.1

Otázka č. 7:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie aj zapisovanie údajov?
RAM
ROM
CD ROM

Otázka č. 8:
Predpona KILO v informatike je:
1000
1048
1024

Otázka č. 9:
Údaj, ktorý nám prináša niečo nové alebo nám pomáha pri rozhodovaní sa nazýva?
klebeta
oznámenie
informácia

Otázka č. 10:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Výpočtová technika
Informatika
Štatistika

Otázka č. 11:
Prvé elektrónkové počítače sa objavili:
v 80-tych rokoch
v 60-tych rokoch
v 40-tych rokoch

Otázka č. 12:
Jednoduchý integrovaný obvod je stavebným prvkom počítačov:
1. generácie
5. generácie
3. generácie

Otázka č. 13:
Označte obrázok, na ktorom je zvuková karta:

Otázka č. 14:
Základnou jednotkou informácie je:
1 bit
1 znak
1 Byte

Otázka č. 15:
2 20 B (bytov) zapíšeme predponou:
kilo - 1 KB
mega - 1 MB
giga - 1 GB

Otázka č. 16:
Palmtop je:
superpočítač
sálový počítač
počítač do vrecka

Otázka č. 17:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku

Otázka č. 18:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
1,44 MB
1,2 MB
720 KB

Otázka č. 19:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi výstupné zariadenia:
pevný disk
klávesnica
tlačiareň

Otázka č. 20:
   Počítač prvej generácie ENIAC uvedený v roku 1946 mal tieto základné stavebné prvky
elektromagnetické relé
tranzistory
elektrónky


©TS