Test z informatiky
Otázka č. 1:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na trvalé uloženie programov a údajov

Otázka č. 2:
Ako hovoríme vírusom, ktore sa dlhodobo umiestnia v operačnej pamäti PC
červy
rezidentné
súborové

Otázka č. 3:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
720 KB
1,2 MB
1,44 MB

Otázka č. 4:
Jednoduchý integrovaný obvod je stavebným prvkom počítačov:
3. generácie
5. generácie
1. generácie

Otázka č. 5:
   Počítač prvej generácie ENIAC uvedený v roku 1946 mal tieto základné stavebné prvky
elektrónky
tranzistory
elektromagnetické relé

Otázka č. 6:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Štatistika
Informatika
Výpočtová technika

Otázka č. 7:
Ktorý z uvedených proramov je operačný systém?
Windows 3.1
MS Office
Windows XP

Otázka č. 8:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
operačná pamäť
pružný disk
pevný disk

Otázka č. 9:
Označte obrázok, na ktorom je zvuková karta:

Otázka č. 10:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1024
1048 576
1000

Otázka č. 11:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
10 bitov
6 bitov
8 bitov

Otázka č. 12:
2 20 B (bytov) zapíšeme predponou:
giga - 1 GB
mega - 1 MB
kilo - 1 KB

Otázka č. 13:
Prvé elektrónkové počítače sa objavili:
v 40-tych rokoch
v 60-tych rokoch
v 80-tych rokoch

Otázka č. 14:
Základnou jednotkou informácie je:
1 Byte
1 znak
1 bit

Otázka č. 15:
   Prvý počítač IBM 5150 oslávil v roku 2006
15. výročie
25. výročie
30. výročie

Otázka č. 16:
Ktorá z pamätí obsahuje údaje o počítači?
RAM
CMOS
ROM

Otázka č. 17:
Stavebným prvkom počítačov 2. generácie boli:

Otázka č. 18:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi výstupné zariadenia:
tlačiareň
klávesnica
pevný disk

Otázka č. 19:
Pod pojmom HARDWARE rozumieme?
technické vybavenie počítača
programové vybavenie počítača
manuály k počítaču

Otázka č. 20:
Palmtop je:
počítač do vrecka
sálový počítač
superpočítač


©TS