Test z informatiky
Otázka č. 1:
Označte obrázok, na ktorom je zvuková karta:

Otázka č. 2:
Predpona KILO v informatike je:
1048
1000
1024

Otázka č. 3:
2 20 B (bytov) zapíšeme predponou:
mega - 1 MB
kilo - 1 KB
giga - 1 GB

Otázka č. 4:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku

Otázka č. 5:
Ktorá firma nie je výrobcom procesorov:
AMD
Intel
Seagate

Otázka č. 6:
Ako sa nazýva program, ktorý môže nainfikovať iný program tým, že dokáže rozmnožovať sám seba pridávaním do iných programov a môže spôsobiť problémy v systéme?
Počítačový vírus
Trójsky kôň
Počítačový červ

Otázka č. 7:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
návod
algoritmus
program

Otázka č. 8:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Informatika
Výpočtová technika
Štatistika

Otázka č. 9:
Základnou jednotkou informácie je:
1 znak
1 bit
1 Byte

Otázka č. 10:
Prvé elektrónkové počítače sa objavili:
v 60-tych rokoch
v 80-tych rokoch
v 40-tych rokoch

Otázka č. 11:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie aj zapisovanie údajov?
ROM
RAM
CD ROM

Otázka č. 12:
Údaj, ktorý nám prináša niečo nové alebo nám pomáha pri rozhodovaní sa nazýva?
oznámenie
klebeta
informácia

Otázka č. 13:
Ktorý z uvedených proramov je operačný systém?
MS Office
Windows XP
Windows 3.1

Otázka č. 14:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
6 bitov
8 bitov
10 bitov

Otázka č. 15:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
adresná
údajová
riadiaca

Otázka č. 16:
Jednoduchý integrovaný obvod je stavebným prvkom počítačov:
5. generácie
1. generácie
3. generácie

Otázka č. 17:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
pružný disk
pevný disk
operačná pamäť

Otázka č. 18:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Na riadenie činnosti počítača
Len na výpočty ako kalkulačka

Otázka č. 19:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1048 576
1000
1024

Otázka č. 20:
Stavebným prvkom počítačov 2. generácie boli:


©TS