Test z informatiky
Otázka č. 1:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie aj zapisovanie údajov?
ROM
CD ROM
RAM

Otázka č. 2:
Údaj, ktorý nám prináša niečo nové alebo nám pomáha pri rozhodovaní sa nazýva?
oznámenie
informácia
klebeta

Otázka č. 3:
Označte obrázok, na ktorom je zvuková karta:

Otázka č. 4:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Len na výpočty ako kalkulačka
Na riadenie činnosti počítača

Otázka č. 5:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
návod
program
algoritmus

Otázka č. 6:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
1,2 MB
720 KB
1,44 MB

Otázka č. 7:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi vstupné zariadenia:
klávesnica
monitor
pevný disk

Otázka č. 8:
Ktorá z pamätí obsahuje údaje o počítači?
CMOS
RAM
ROM

Otázka č. 9:
Ako sa nazýva program, ktorý môže nainfikovať iný program tým, že dokáže rozmnožovať sám seba pridávaním do iných programov a môže spôsobiť problémy v systéme?
Počítačový vírus
Počítačový červ
Trójsky kôň

Otázka č. 10:
   Počítač prvej generácie ENIAC uvedený v roku 1946 mal tieto základné stavebné prvky
tranzistory
elektrónky
elektromagnetické relé

Otázka č. 11:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
CMOS
RAM
ROM

Otázka č. 12:
Predpona KILO v informatike je:
1048
1024
1000

Otázka č. 13:
Základnou jednotkou informácie je:
1 znak
1 Byte
1 bit

Otázka č. 14:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi výstupné zariadenia:
klávesnica
tlačiareň
pevný disk

Otázka č. 15:
Ktorá firma nie je výrobcom procesorov:
AMD
Seagate
Intel

Otázka č. 16:
   Prvý počítač IBM 5150 oslávil v roku 2006
25. výročie
15. výročie
30. výročie

Otázka č. 17:
Stavebným prvkom počítačov 2. generácie boli:

Otázka č. 18:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku
Na trvalé uloženie programov a údajov

Otázka č. 19:
Prvé elektrónkové počítače sa objavili:
v 60-tych rokoch
v 40-tych rokoch
v 80-tych rokoch

Otázka č. 20:
Jednoduchý integrovaný obvod je stavebným prvkom počítačov:
5. generácie
3. generácie
1. generácie


©TS