Test z informatiky
Otázka č. 1:
Stavebným prvkom počítačov 2. generácie boli:

Otázka č. 2:
   Prvý počítač IBM 5150 oslávil v roku 2006
30. výročie
25. výročie
15. výročie

Otázka č. 3:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
8 bitov
6 bitov
10 bitov

Otázka č. 4:
Pod pojmom HARDWARE rozumieme?
manuály k počítaču
programové vybavenie počítača
technické vybavenie počítača

Otázka č. 5:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1000
1048 576
1024

Otázka č. 6:
Jednoduchý integrovaný obvod je stavebným prvkom počítačov:
1. generácie
5. generácie
3. generácie

Otázka č. 7:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
algoritmus
návod
program

Otázka č. 8:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie aj zapisovanie údajov?
RAM
ROM
CD ROM

Otázka č. 9:
Ktorá firma nie je výrobcom procesorov:
Intel
AMD
Seagate

Otázka č. 10:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Výpočtová technika
Informatika
Štatistika

Otázka č. 11:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi vstupné zariadenia:
pevný disk
klávesnica
monitor

Otázka č. 12:
Ako hovoríme vírusom, ktore sa dlhodobo umiestnia v operačnej pamäti PC
súborové
rezidentné
červy

Otázka č. 13:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
ROM
CMOS
RAM

Otázka č. 14:
2 20 B (bytov) zapíšeme predponou:
kilo - 1 KB
mega - 1 MB
giga - 1 GB

Otázka č. 15:
Ktorý z uvedených proramov je operačný systém?
Windows XP
MS Office
Windows 3.1

Otázka č. 16:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku

Otázka č. 17:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
údajová
adresná
riadiaca

Otázka č. 18:
   Počítač prvej generácie ENIAC uvedený v roku 1946 mal tieto základné stavebné prvky
elektromagnetické relé
tranzistory
elektrónky

Otázka č. 19:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
1,44 MB
1,2 MB
720 KB

Otázka č. 20:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
pevný disk
pružný disk
operačná pamäť


©TS