Test z informatiky
Otázka č. 1:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku
Na trvalé uloženie programov a údajov

Otázka č. 2:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
pružný disk
operačná pamäť
pevný disk

Otázka č. 3:
   Počítač prvej generácie ENIAC uvedený v roku 1946 mal tieto základné stavebné prvky
tranzistory
elektrónky
elektromagnetické relé

Otázka č. 4:
Údaj, ktorý nám prináša niečo nové alebo nám pomáha pri rozhodovaní sa nazýva?
oznámenie
informácia
klebeta

Otázka č. 5:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Len na výpočty ako kalkulačka
Na riadenie činnosti počítača

Otázka č. 6:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
6 bitov
10 bitov
8 bitov

Otázka č. 7:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
CMOS
RAM
ROM

Otázka č. 8:
Ktorá z pamätí obsahuje údaje o počítači?
CMOS
RAM
ROM

Otázka č. 9:
Označte obrázok, na ktorom je zvuková karta:

Otázka č. 10:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie aj zapisovanie údajov?
ROM
CD ROM
RAM

Otázka č. 11:
Palmtop je:
sálový počítač
počítač do vrecka
superpočítač

Otázka č. 12:
2 20 B (bytov) zapíšeme predponou:
mega - 1 MB
giga - 1 GB
kilo - 1 KB

Otázka č. 13:
Jednoduchý integrovaný obvod je stavebným prvkom počítačov:
5. generácie
3. generácie
1. generácie

Otázka č. 14:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
1,2 MB
720 KB
1,44 MB

Otázka č. 15:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
návod
program
algoritmus

Otázka č. 16:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
adresná
riadiaca
údajová

Otázka č. 17:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Informatika
Štatistika
Výpočtová technika

Otázka č. 18:
Základnou jednotkou informácie je:
1 znak
1 Byte
1 bit

Otázka č. 19:
Predpona KILO v informatike je:
1048
1024
1000

Otázka č. 20:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi výstupné zariadenia:
klávesnica
tlačiareň
pevný disk


©TS