Test z informatiky
Otázka č. 1:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
riadiaca
údajová
adresná

Otázka č. 2:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1024
1000
1048 576

Otázka č. 3:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi výstupné zariadenia:
tlačiareň
pevný disk
klávesnica

Otázka č. 4:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
operačná pamäť
pevný disk
pružný disk

Otázka č. 5:
Údaj, ktorý nám prináša niečo nové alebo nám pomáha pri rozhodovaní sa nazýva?
informácia
klebeta
oznámenie

Otázka č. 6:
   Počítač prvej generácie ENIAC uvedený v roku 1946 mal tieto základné stavebné prvky
elektrónky
elektromagnetické relé
tranzistory

Otázka č. 7:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie aj zapisovanie údajov?
CD ROM
RAM
ROM

Otázka č. 8:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi vstupné zariadenia:
monitor
pevný disk
klávesnica

Otázka č. 9:
Ako hovoríme vírusom, ktore sa dlhodobo umiestnia v operačnej pamäti PC
červy
súborové
rezidentné

Otázka č. 10:
Základnou jednotkou informácie je:
1 Byte
1 bit
1 znak

Otázka č. 11:
   Prvý počítač IBM 5150 oslávil v roku 2006
15. výročie
30. výročie
25. výročie

Otázka č. 12:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú

Otázka č. 13:
Stavebným prvkom počítačov 2. generácie boli:

Otázka č. 14:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
720 KB
1,44 MB
1,2 MB

Otázka č. 15:
Ktorý z uvedených proramov je operačný systém?
Windows 3.1
Windows XP
MS Office

Otázka č. 16:
Palmtop je:
počítač do vrecka
superpočítač
sálový počítač

Otázka č. 17:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
RAM
ROM
CMOS

Otázka č. 18:
Predpona KILO v informatike je:
1024
1000
1048

Otázka č. 19:
Ako sa nazýva program, ktorý môže nainfikovať iný program tým, že dokáže rozmnožovať sám seba pridávaním do iných programov a môže spôsobiť problémy v systéme?
Počítačový červ
Trójsky kôň
Počítačový vírus

Otázka č. 20:
Pod pojmom HARDWARE rozumieme?
technické vybavenie počítača
manuály k počítaču
programové vybavenie počítača


©TS