Test z informatiky
Otázka č. 1:
2 20 B (bytov) zapíšeme predponou:
kilo - 1 KB
giga - 1 GB
mega - 1 MB

Otázka č. 2:
Ktorá firma nie je výrobcom procesorov:
Intel
Seagate
AMD

Otázka č. 3:
Ktorá z pamätí obsahuje údaje o počítači?
ROM
RAM
CMOS

Otázka č. 4:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
ROM
RAM
CMOS

Otázka č. 5:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi vstupné zariadenia:
pevný disk
monitor
klávesnica

Otázka č. 6:
Ako hovoríme vírusom, ktore sa dlhodobo umiestnia v operačnej pamäti PC
súborové
červy
rezidentné

Otázka č. 7:
Ako sa nazýva program, ktorý môže nainfikovať iný program tým, že dokáže rozmnožovať sám seba pridávaním do iných programov a môže spôsobiť problémy v systéme?
Trójsky kôň
Počítačový červ
Počítačový vírus

Otázka č. 8:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
pevný disk
operačná pamäť
pružný disk

Otázka č. 9:
Pod pojmom HARDWARE rozumieme?
manuály k počítaču
technické vybavenie počítača
programové vybavenie počítača

Otázka č. 10:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1000
1024
1048 576

Otázka č. 11:
Základnou jednotkou informácie je:
1 bit
1 Byte
1 znak

Otázka č. 12:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú

Otázka č. 13:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi výstupné zariadenia:
pevný disk
tlačiareň
klávesnica

Otázka č. 14:
Ktorý z uvedených proramov je operačný systém?
Windows XP
Windows 3.1
MS Office

Otázka č. 15:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie aj zapisovanie údajov?
RAM
CD ROM
ROM

Otázka č. 16:
   Počítač prvej generácie ENIAC uvedený v roku 1946 mal tieto základné stavebné prvky
elektromagnetické relé
elektrónky
tranzistory

Otázka č. 17:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
údajová
riadiaca
adresná

Otázka č. 18:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
8 bitov
10 bitov
6 bitov

Otázka č. 19:
   Prvý počítač IBM 5150 oslávil v roku 2006
30. výročie
15. výročie
25. výročie

Otázka č. 20:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
algoritmus
program
návod


©TS