Test z informatiky
Otázka č. 1:
Ktorá z pamätí obsahuje údaje o počítači?
CMOS
ROM
RAM

Otázka č. 2:
Postupnosť príkazov zapísaná v jazyku, ktorému počítač rozumie sa, nazýva?
návod
algoritmus
program

Otázka č. 3:
   Počítač prvej generácie ENIAC uvedený v roku 1946 mal tieto základné stavebné prvky
tranzistory
elektromagnetické relé
elektrónky

Otázka č. 4:
2 20 B (bytov) zapíšeme predponou:
mega - 1 MB
kilo - 1 KB
giga - 1 GB

Otázka č. 5:
Ako sa nazýva program, ktorý môže nainfikovať iný program tým, že dokáže rozmnožovať sám seba pridávaním do iných programov a môže spôsobiť problémy v systéme?
Počítačový vírus
Trójsky kôň
Počítačový červ

Otázka č. 6:
Ktorá firma nie je výrobcom procesorov:
AMD
Intel
Seagate

Otázka č. 7:
   Prvý počítač IBM 5150 oslávil v roku 2006
25. výročie
30. výročie
15. výročie

Otázka č. 8:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku

Otázka č. 9:
Základnou jednotkou informácie je:
1 znak
1 bit
1 Byte

Otázka č. 10:
Ako hovoríme vírusom, ktore sa dlhodobo umiestnia v operačnej pamäti PC
rezidentné
súborové
červy

Otázka č. 11:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi výstupné zariadenia:
klávesnica
pevný disk
tlačiareň

Otázka č. 12:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
adresná
údajová
riadiaca

Otázka č. 13:
Prvé elektrónkové počítače sa objavili:
v 60-tych rokoch
v 80-tych rokoch
v 40-tych rokoch

Otázka č. 14:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
pružný disk
pevný disk
operačná pamäť

Otázka č. 15:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Na riadenie činnosti počítača
Len na výpočty ako kalkulačka

Otázka č. 16:
Stavebným prvkom počítačov 2. generácie boli:

Otázka č. 17:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
1,2 MB
1,44 MB
720 KB

Otázka č. 18:
Pod pojmom HARDWARE rozumieme?
programové vybavenie počítača
manuály k počítaču
technické vybavenie počítača

Otázka č. 19:
Jednoduchý integrovaný obvod je stavebným prvkom počítačov:
5. generácie
1. generácie
3. generácie

Otázka č. 20:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi vstupné zariadenia:
klávesnica
pevný disk
monitor


©TS