Test z informatiky
Otázka č. 1:
Akú kapacitu pamäte má disketa HD 3,5" ?
1,2 MB
1,44 MB
720 KB

Otázka č. 2:
Jednoduchý integrovaný obvod je stavebným prvkom počítačov:
5. generácie
1. generácie
3. generácie

Otázka č. 3:
Ktorá zbernica v počítači určuje, odkiaľ sa majú údaje prečítať a kam sa majú uložiť?
adresná
údajová
riadiaca

Otázka č. 4:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi výstupné zariadenia:
klávesnica
pevný disk
tlačiareň

Otázka č. 5:
Ktorý z uvedených proramov je operačný systém?
MS Office
Windows XP
Windows 3.1

Otázka č. 6:
Operačná pamäť slúži v počítači:
Na uloženie programov a údajov, ktoré sa práve spracovávajú
Na trvalé uloženie programov a údajov
Na dočasné uloženie všetkých programov z disku

Otázka č. 7:
Ktoré zariadenie nepatrí medzi vstupné zariadenia:
klávesnica
pevný disk
monitor

Otázka č. 8:
Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využívaním informacií sa nazýva:?
Informatika
Výpočtová technika
Štatistika

Otázka č. 9:
Ktorá firma nie je výrobcom procesorov:
AMD
Intel
Seagate

Otázka č. 10:
Ako sa nazýva program, ktorý môže nainfikovať iný program tým, že dokáže rozmnožovať sám seba pridávaním do iných programov a môže spôsobiť problémy v systéme?
Počítačový vírus
Trójsky kôň
Počítačový červ

Otázka č. 11:
Označte obrázok, na ktorom je zvuková karta:

Otázka č. 12:
   Počítač prvej generácie ENIAC uvedený v roku 1946 mal tieto základné stavebné prvky
tranzistory
elektromagnetické relé
elektrónky

Otázka č. 13:
Reťazec bitov, ktoré sa dajú uložiť v jednej pamäťovej bunke sa nazýva 1 Byte (bajt). 1 Byte je reťazec:
6 bitov
8 bitov
10 bitov

Otázka č. 14:
Procesor sa skladá z riadiacej jednotky a aritmeticko-logickej jednotky. K čomu slúži aritmeticko-logická jednotka?
Na vykonávanie aritmetických a logických operácií jednoduchým spôsobom
Na riadenie činnosti počítača
Len na výpočty ako kalkulačka

Otázka č. 15:
Ktorá pamäť neslúži na dlhodobé uchovávanie údajov a programov:
pružný disk
pevný disk
operačná pamäť

Otázka č. 16:
Pamäť, slúžiaca len na čítanie údajov, obsahujúca BIOS, ktorú dodáva výrobca sa nazýva:
CMOS
ROM
RAM

Otázka č. 17:
Základnou jednotkou informácie je:
1 znak
1 bit
1 Byte

Otázka č. 18:
Koľko megabytov tvorí jeden gigabyte
1048 576
1000
1024

Otázka č. 19:
Ako sa označuje pamäť, ktorá slúži na čítanie aj zapisovanie údajov?
ROM
RAM
CD ROM

Otázka č. 20:
Predpona KILO v informatike je:
1048
1000
1024


©TS