Test z kombinatoriky
Otázka č. 1:
Počet variácií tretej triedy z 5 prvkov s opakovaním je:

75
60
15
125

Otázka č. 2:
Štvrtý člen binomického rozvoja výrazu (a - 2b)5 je:

+ 80 a3.b2

- 80. a2. b3

- 80 a3.b2

+ 8. a . b4


Otázka č. 3:
Koľko 6-ciferných čísel možno zostaviť z číslic 1, 3, 5, 6, 7, 9, ak sa nemajú číslice opakovať?

720
5670
1440
360

Otázka č. 4:
Z 30 študentov 4.A triedy je 10 vyznamenaných. Koľkými spôsobmi môžeme spomedzi všetkých študentov v triede vybrať piatich, ak medzi nimi majú byť práve dvaja vyznamenaní?


Otázka č. 5:
Riešte v N rovnicu :

7

4

8

5


Otázka č. 6:
Umocnite výraz (2a3 - 5)4 :

16 a12 + 160 a9+ 600 a6 + 1000 a3 + 625

16 a12 - 160 a9+ 600 a6 - 1000 a3 + 625

16 a7 - 160 a5+ 600 a3 - 1000 a + 625

2 a12 - 80 a9+ 300 a6 - 500 a3 + 625


Otázka č. 7:
Počet variácií druhej triedy z 10 prvkov je:

20

19

100

90


Otázka č. 8:
Umocnite výraz (x - 2y)4 :

x4 - 8 x3 y + 24 x2 y2 - 32 x y3 + 16 y4

x4 - 4 x3 y + 24 x2 y2 - 32 x y3 + 16 y4

x4 + 8 x3 y + 24 x2 y2 + 32 x y3 + 4 y4

x4 + 4 x3 y - 24 x2 y2 + 32 x y3 - 16 y4


Otázka č. 9:
V dostihovom preteku O zlatú podkovu nebolo ľahké tipovať výsledné poradie. Existovalo až 60 rôznych možností, ako mohlo vyzerať poradie na prvých troch miestach. Koľko koni sa zúčastnilo na tomto preteku?

6
4
7
5

Otázka č. 10:
Ktorá z rovníc je pravdivá?


Otázka č. 11:
Riešte v N rovnicu :

7

3

9

4


Otázka č. 12:
Na prestížne ocenenie Zlatá kamera bolo nominovaných 10 filmov. Každý divák vyberie tri z nich a na hlasovacom lístku navrhne jeden na 1. cenu, jeden na 2. cenu a jeden na 3. cenu. Najviac koľko rôzne vyplnených hlasovacích lístkov môže porota teoreticky dostať?

720
120
1000
360


©TS