Excel 2007

 

[počítadlo]

Pripomienky

 

V tejto časti stránky chcem oboznámiť žiakov s prostredím tabuľkového kalkulátora Excel 2007.

 

     Euro-kalkulačka

Aktualizované: 24.5.2008