Aplikovaná informatika

 

 

Stránka Aplikovaná informatika bola vytvorená ako pomôcka pre žiakov na doplnenie a opakovanie učiva z informatiky.

Stránka obsahuje stručné návody pre žiakov na opakovanie programov:

  • Word
  • Excel
  • Access
  • HTML
  • Kreslenie
  • Internet Explorer
  • Využitie programov Word a Excel na prípravu učiteľa na vyučovanie matematiky, ekonomiky a pod.
  • Niektoré práce žiakov

Od školského roku 2001-2002 až do šk.roku 2010-2011 som sa starala o školskú stránku

Obchodnej akadémie v Martine , ktorá bola po mojom odchode do dôchodku nahradená novou

Krátka spomienka na 18 rokov práce so študentami. Pravidelne som si pripravovala rôzne pomôcky na vyučovanie a opakovanie učiva a tu sú niektoré z nich


Aktualizované: 17.11.2007